• 0888.688.040
  • info@lk-tech.com

Landmark 81 là một tòa nhà chọc trời siêu cao ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, được thiết kế bởi công ty thiết kế, kỹ thuật và tư vấn Atkins của Anh.

Lễ khai trương tòa nhà được Vingroup tổ chức nhằm kỷ niệm 25 năm thành lập vào ngày 26 tháng 7 năm 2018. Các nghệ sĩ trong nước biểu diễn và kết hợp với hiệu ứng ánh sáng mặt tiền của các kỹ sư, công nhân và nghệ sĩ ánh sáng của đội LK.

Sự kiện này là một cột mốc đánh dấu việc hoàn thành các công trình chiếu sáng của dự án và chứng minh năng lực và kinh nghiệm của LK group.

Công việc tuyệt vời! Xin cảm ơn nhóm LK! Nếu không có bạn Landmark 81, ánh sáng mặt tiền sẽ không bao giờ thành công

0888.688.040 0888.688.040 @LightingKnowhow